สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไทรน้อย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอไทรน้อย

405

84

0

0

84

84

33

0

0

51

1. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 9 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 18 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 23 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 25 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 30 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 1 สิงหาคม 2562 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 6 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 13 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 15 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 20 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 27 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 29 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 3 กันยายน 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 5 กันยายน 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 10 กันยายน 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ที่ทำการกำนันต.หนองเพรางาย 11 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
17. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 12 กันยายน 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 17 กันยายน 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 18 กันยายน 2562 33 33 0 0 33 33 33 0 0 0 รายชื่อ