สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไทรน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 9 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ที่ทำการกำนันต.หนองเพรางาย 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 18 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 23 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 25 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 30 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 1 สิงหาคม 2562 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 6 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ที่ทำการกำนันต.หนองเพรางาย 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 13 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 15 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 20 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 27 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 29 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 3 กันยายน 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 5 กันยายน 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ที่ทำการกำนันต.หนองเพรางาย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 10 กันยายน 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ที่ทำการกำนันต.หนองเพรางาย 11 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
24 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 12 กันยายน 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 17 กันยายน 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 18 กันยายน 2562 33 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 27 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ