สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางบัวทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 4 กรกฎาคม 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 ทดสอบ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 19 กันยายน 2562 20 0 0 18 18 18 0 14 0 4 รายชื่อ
33 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 20 กันยายน 2562 60 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
34 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 26 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 22 22 22 0 12 1 9 รายชื่อ
37 ทดสอบ 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ