สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 3 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 5 กันยายน 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 6 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 9 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 10 กันยายน 2562 60 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 12 กันยายน 2562 90 27 0 1 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 13 กันยายน 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
25 ศพก.บางใหญ่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 18 กันยายน 2562 80 15 0 6 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
28 ศพก.บางใหญ่ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 19 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 24 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 30 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 15 ตุลาคม 2562 40 0 3 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ