สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางใหญ่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางใหญ่

810

42

0

79

121

121

0

0

0

121

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 3 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 5 กันยายน 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 6 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 9 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 10 กันยายน 2562 60 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 12 กันยายน 2562 90 27 0 1 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 13 กันยายน 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 18 กันยายน 2562 80 15 0 6 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ