สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางกรวย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 16 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 19 สิงหาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 10 กันยายน 2562 70 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
32 วัดบางขนุน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม. 4 ต.ศาลากลาง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 วัดไทยเจริญ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 วัดบางขนุน 11 กันยายน 2562 80 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
36 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม. 4 ต.ศาลากลาง 12 กันยายน 2562 90 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
39 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 วัดไทยเจริญ 13 กันยายน 2562 70 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
42 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 15 กันยายน 2562 15 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
44 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 16 กันยายน 2562 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
45 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 18 กันยายน 2562 80 3 0 4 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
48 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 16 ตุลาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ