สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 6 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 9 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 12 กันยายน 2562 65 54 0 0 54 54 0 8 0 46 รายชื่อ
40 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 13 กันยายน 2562 21 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 16 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 18 กันยายน 2562 10 1 0 2 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
43 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 20 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 23 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 27 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 30 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 4 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ