สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองนนทบุรี

583

55

0

13

68

68

0

9

0

59

1. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 6 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 9 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 12 กันยายน 2562 65 54 0 0 54 54 0 8 0 46 รายชื่อ
21. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 13 กันยายน 2562 21 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 16 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 18 กันยายน 2562 10 1 0 2 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
24. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 20 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 23 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 27 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 30 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ