สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางเสาธง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 10 สิงหาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
5 ที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 18 สิงหาคม 2562 60 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9 ที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 25 สิงหาคม 2562 100 0 0 100 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
13 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
14 ลานกีฬาอาจารย์เอื้อม แก้วภู่ หมู่ที่2 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
16 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ลานกีฬาอาจารย์เอื้อม แก้วภู่ หมู่ที่2 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ลานกีฬาอาจารย์เอื้อม แก้วภู่ หมู่ที่2 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ลานกีฬาอาจารย์เอื้อม แก้วภู่ หมู่ที่2 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 1 ตุลาคม 2562 150 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
36 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 10 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 15 ตุลาคม 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
39 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 16 ตุลาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 17 ตุลาคม 2562 80 72 0 0 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ