สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระประแดง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพระประแดง

335

109

2

5

116

116

109

0

0

7

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 14 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 16 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 30 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 3 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางน้ำผึ้ง 18 กันยายน 2562 40 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว 19 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 48 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า 20 กันยายน 2562 40 27 0 0 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ