สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระประแดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 14 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 16 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 30 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 3 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางน้ำผึ้ง 18 กันยายน 2562 40 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว 19 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า 20 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ