สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางพลี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 20 สิงหาคม 2562 120 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 21 สิงหาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 17 กันยายน 2562 50 35 0 2 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 18 กันยายน 2562 50 35 0 1 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
43 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 23 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 23 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 24 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 9 ตุลาคม 2562 120 66 0 1 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ