สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางบ่อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ตำบลเปร็ง 16 สิงหาคม 2562 28 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
8 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบางพลีน้อย 23 สิงหาคม 2562 28 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
9 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านระกาศ หมู่ที่ 7 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
12 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านระกาศ หมู่ที่ 7 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเปร็ง(เผือกบางนานำวิทยา) 29 สิงหาคม 2562 21 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเปร็ง(เผือกบางนานำวิทยา) 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
16 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเปร็ง 5 กันยายน 2562 21 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคมหมู่ที่6 ตำบลเปร็ง 11 กันยายน 2562 0 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคมหมู่ที่6 ตำบลเปร็ง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคมหมู่ที่6 ตำบลเปร็ง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ที่ทำการกำนันตำบลคลองสวน 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา 1 ตุลาคม 2562 35 27 0 0 27 27 0 14 0 13 รายชื่อ
24 ที่ทำการกำนันตำบลคลองสวน 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
25 ที่ทำการกำนันตำบลคลองสวน 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ