สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ 16 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 5 0 10 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 17 กันยายน 2562 20 12 0 0 12 12 0 5 0 7 รายชื่อ
5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.6 ต.แพรกษาใหม่ 18 กันยายน 2562 20 14 0 1 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
6 ที่ทำการกำนันตำบลบางโปรง 19 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ