สรุปยอดห้องสอบ เขตทวีวัฒนา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขตทวีวัฒนา

220

160

0

18

178

178

0

18

0

160

1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 18 สิงหาคม 2562 100 82 0 9 91 91 0 17 0 74 รายชื่อ
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 25 สิงหาคม 2562 100 67 0 3 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 13 กันยายน 2562 20 11 0 6 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ