สรุปยอดห้องสอบ เขตทวีวัฒนา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 18 สิงหาคม 2562 100 82 0 9 91 91 0 17 0 74 รายชื่อ
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 25 สิงหาคม 2562 100 67 0 3 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 13 กันยายน 2562 20 11 0 6 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ