สรุปยอดห้องสอบ เขตตลิ่งชัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 6 สิงหาคม 2562 30 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 8 สิงหาคม 2562 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 15 สิงหาคม 2562 30 12 0 0 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 18 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 19 สิงหาคม 2562 60 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 20 สิงหาคม 2562 70 36 0 0 36 36 0 3 0 33 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 21 สิงหาคม 2562 50 41 0 1 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 26 สิงหาคม 2562 40 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
21 ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 26 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 27 สิงหาคม 2562 30 18 0 0 18 18 0 5 0 13 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 28 สิงหาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 11 กันยายน 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 11 กันยายน 2562 30 13 0 0 13 13 0 9 0 4 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 25 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 0 7 0 24 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 25 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ