สรุปยอดห้องสอบ เขตลาดกระบัง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขตลาดกระบัง

40

13

0

0

13

13

0

0

0

13

1. สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 6 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 8 สิงหาคม 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ