สรุปยอดห้องสอบ เขตมีนบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม เขตมีนบุรี

170

82

0

0

82

82

37

0

0

45

1. สำนักงานเกษตรพื้นที่1 15 สิงหาคม 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรพื้นที่1 20 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรพื้นที่1 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรพื้นที่1 18 กันยายน 2562 30 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรพื้นที่1 19 กันยายน 2562 30 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรพื้นที่1 23 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 37 0 0 0 รายชื่อ