ระบบจำกัดการใช้สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร